Der er ingen resultater
Der er ingen resultater

Sydhavnen

I 2026 flytter TRAIN fra sin nuværende placering i Toldbodgade og til nye og større lokaler og faciliteter på Sydhavnen i Aarhus.

OMRÅDET

Sydhavnen er et nyt centralt byområde i Aarhus. Tidligere et område for industri og havnenære erhverv, hvor der i mange år ligeledes har været en række kunstneriske og kreative miljøer, uddannelser og virksomheder. Byfornyelsen vil værne om disse og bidrage med yderligere tilflyttere til at forstærke den kunstneriske kapacitet og tyngde på området.

TRAIN har siden 2019 været i tæt dialog med bygherre, Aarhus Kommune, arkitekter, rådgivere, nuværende og kommende beboere om at udvikle og skabe et nyt og fremtidssikret spillested centralt i Aarhus. Flytningen sker på TRAIN-Fondens eget initiativ og spillestedet etableres på markedsvilkår for området.

NY LOKALPLAN – AMBITIONER FOR MUSIKKEN

Der er udarbejdet en ny lokalplan for Sydhavnen med høj prioritering af et aktivt kulturliv, plads til kultur- og kreative erhverv, scener, uddannelser, organisationer og aktører.

Som en integreret del af den fremtidige strategi for Sydhavnen om at skabe en ny bydel med kulturel tyngde og udviklingspotentiale er TRAIN engageret med et nyt og større spillested, der vil øge og styrke samarbejdet med og formidlingen af musikken lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Det gælder talentudvikling og vækstlag, den etablerede del af musikken og den smalle og nicheorienterede del. Det gælder også et øget fokus på arbejdet med børn og unge, et øget socialt engagement og ansvar, læringsprojekter og ambitioner om at udvikle talenter inden for den kulturelle fødekæde. Naturligt med fokus på musikere, men også teknikere, produktionskyndige, publikum og kommende arrangører.

Spillestedet skal i nye rammer fungere som en central og samlende aktør for den lokale og regionale musikscene – og samtidig bidrage til at skabe et levende, producerende og kulturelt skabende og tværfagligt bymiljø med fokus på vækst, udvikling, samarbejde og kobling af kreative, sociale og (erhvervs)kulturelle fællesskaber og fødekæder.

På Sydhavnen vil en lang række nuværende og nye aktører som f.eks. Lydbyen, Frontløberne, Det Jyske Kunstakademi, en række mindre scener og koncertarrangører samt flere uddannelsesinstitutioner inden for formidling og kreative erhverv fungere som TRAINs nære og oplagte samarbejdspartnere i ambitionen om at skabe et levende og aktivt tværkulturelt og -koblet bymiljø. TRAIN er i dialog med mange af disse og vil udbygge dette i årene frem mod flytningen.

TRAINs kommende rolle er jf. den regionale aftale 2021-2024 defineret af Aarhus Kommune som:

”Særligt i forhold til TRAIN forventes, at TRAIN i forbindelse med sin forestående flytning til Syd- havnen indgår som en aktiv medspiller i udviklingen af området som et af Aarhus Kommunes nye kulturelle kraftcentre i samarbejde med andre kulturaktører og at TRAIN efter etableringen af bydelen fremstår som hovedaktør i præsentation af rytmisk musik.”.

FACILITETER

TRAIN får to nye koncertsale på Sydhavnen, opdaterede og tidssvarende faciliter til produktion, koncertafvikling og publikumsoplevelse. Nye og forbedrede faciliteter til musikere, arrangører, gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere.

TRAIN får koncertsale og faciliteter af høj kvalitet, der kan rumme og producere en aktuel og professionel musikscene. Hvor der er plads til de store etablerede stjerner og til aktører fra de mindre vækstlag, de smalle nicher og genrer. Med plads til amatører og nye generationers møde med livescenen. Hvor publikum kan få unikke, professionelt producerede koncertoplevelser af høj kvalitet. Men også et spillested, der har plads og fysiske rammer til at understøtte og bidrage til udvikling af de mange ikke-koncertdrevne dele af musiklivet og dets mange aktører.

Kapaciteten på de to sale fordeler sig på henholdsvis i alt 1.650 og 350 personer. To sale, der er indrettet til at fungere uafhængigt af hinanden, men kan supplere hinanden ved sammenhængende projekter og koncerttyper.

Etablering af et nyt, større og tidssvarende spillested med øget spænd- og rækkevidde for musikken, hele musiklivet og væsentlige dele af kulturlivet er en omfangsrig opgave, der fordrer en lang række strategiske og planmæssige indsatser og prioriteringer. TRAIN-Fonden fortsætter det arbejde, der er grundlagt gennem de senere år og ser frem til at musikken i Aarhus får nye og endnu bedre betingelser i 2026.